Najnowsze porady

Witryna lokalu użytkowego częścią wspólną nieruchomości? Budynek wspólnoty składa się z lokali mieszkalnych oraz 10 lokali usługowych. Lokale użytkowe mają oddzielne wejścia, każdy lokal... Zobacz
Usunięcie toalety użytkowanej przez 1 właściciela Na terenie wspólnoty mieszkaniowej poza budynkiem jest toaleta, z której korzysta tylko jeden z właścicieli. Nie ma on toalety w... Zobacz
Darowizna lokalu spółdzielni dla wspólnoty – wymagana jednomyślność? Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem wyodrębnionego lokalu, który po likwidacji (spółdzielni) zamierza darować wspólnocie... Zobacz

Orzecznictwo

Pomieszczenie kotłowni, dla którego została założona księga wieczysta Urządzenia instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej stanowią współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali. Pomieszczenie kotłowni jest pomieszczeniem technicznym, niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w związku z czym, stanowi ono część nieruchomości wspólnej. Zobacz
Podatek od odsetek z lokat terminowych i rachunków bankowych wspólnoty Źródłem dochodów z lokat bankowych jest kapitał, a nie gospodarka zasobami mieszkaniowymi, dlatego nawet wtedy, gdy kapitał ten pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochód uzyskany z niego, a pochodzący z lokat bankowych, nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Zobacz
Czy na zarządcy ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej? Wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) może nastąpić wyłącznie w stosunku do organu administracji publicznej, który nie przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesionej za swoim pośrednictwem skargi, o której mowa w art. 3 § 2 i art. 50 p.p.s.a., na wydany przez siebie akt, czynność albo w zakresie swojej bezczynności, w sytuacji gdy był zobligowany – na mocy przepisów prawa materialnego administracyjnego – do określonego „zachowania”, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 1–4a ww. ustawy. Zobacz

Najczęściej czytane

Zarzadzanie Jedna czy dwie uchwały do odwołania zarządu wspólnoty?
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii, czy poprawne jest podejmowanie jednej uchwały, w której odwołuje się stary zarząd wspólnoty mieszkaniowej i zarazem powołuje nowy skład zarządu wspólnoty? J.O.
Zobacz
Finanse Czy nieplanowane, dodatkowe wydatki można pokryć z funduszu remontowego?
Czy wspólnota mieszkaniowa, która poniosła koszty eksploatacyjne, a większość tych kosztów stanowią opłaty sądowe w sprawie założonej przez zarząd wspólnoty, może powstałe koszty pod symbolem 620 (koszty inne...
Zobacz
Zarzadzanie Podział nieruchomości a pomieszczenia przynależne
Jedna ze wspólnot mieszkaniowych, której jestem zarządcą, przymierza się do dokonania podziału nieruchomości, tak aby powstały dwie wspólnoty. Mam wątpliwość co do możliwości podziału nieruchomości. Dwóch...
Zobacz